Menu
Καλάθι 0

Όροι & Προϋποθέσεις

1. Γενικά
Με την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους τότε παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την έδρα της "ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" στην Κοζάνη, Εστίας 2, ΤΚ 50131, τηλ/φαξ 2461021346. Οι νόμοι της Ελλάδας διέπουν τις απαιτήσεις, που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας και τα υλικά που περιέχονται στη παρούσα ιστοσελίδα. Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα από άλλη χώρα, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

2. Περιεχόμενο ιστοσελίδας, ιδιοκτησιακό καθεστώς και περιορισμοί χρήσης.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, σχεδίων, φωτογραφιών, βίντεο, τα γραπτά και τα άλλα υλικά που εμφανίζονται στο παρόν είναι  πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν, ελέγχονται, ή έχουν άδεια χρήσης (τα οποία, από κοινού, αναφέρονται εδώ ως "Περιεχόμενο") από την ECOSAVE.gr, ή είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Το όνομα ECOSAVE.gr και το λογότυπο είναι κατοχυρωμένα λογότυπα.

3. Άδεια Χρήσης
1. Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό) στην ιστοσελίδα ECOSAVE.gr  για προσωπική, μη εμπορική προβολή. Αυτή είναι η χορήγηση της άδειας, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου, και στο πλαίσιο της παρούσας άδειας δεν επιτρέπεται:
          1. Η τροποποίηση ή αντιγραφή των υλικών
          2. Η χρήση των υλικών για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση (εμπορικής ή μη εμπορικής)
          3. Η προσπάθεια αποκωδικοποίησης  ή αποσυμπίεσης οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα ECOSAVE.gr
          4. Η αφαίρεση οποιονδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά
          5. Η μεταφορά των υλικών σε άλλο πρόσωπο ή οποιονδήποτε άλλο server.

2. Αυτή η άδεια θα πάψει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από την ECOSAVE.gr ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της άδειας αυτής, θα πρέπει να καταστρέψετε κάθε υλικό που κατεβάσατε και βρίσκεται στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

4. Άρνηση
Τα προϊόντα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ECOSAVE.gr  παρέχονται "ως έχουν". Η ECOSAVE.gr  δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η ECOSAVE.gr δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό το site.

5. Περιορισμοί
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η ECOSAVE.gr  ή οι προμηθευτές της για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, η απώλεια δεδομένων ή κέρδους, ή εξαιτίας διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της ECOSAVE.gr, ακόμη και αν η ECOSAVE.gr ή κάποιος εκπρόσωπος της ECOSAVE.gr έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμούς της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. 

6. Links
Η ECOSAVE.gr δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες στο Διαδίκτυο που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων στον εν λόγω χώρο. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υπονοεί την επικύρωση της ECOSAVE.gr. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις στη χρήση των Γενικών όρων και προϋποθέσεις
Η ECOSAVE.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή, με ειδοποίηση στο email σας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε και δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε ισχυρισμός σχετικά με την ιστοσελίδα της ECOSAVE.gr διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας. Αρμόδια τα Δικαστήρια της Κοζάνης.

9. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, αποκαλύπτουμε και κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η πολιτική του απορρήτου μας.

     * Πριν ή κατά τη διάρκεια της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες συλλέγονται.
     * Θα συλλέξουμε και θα κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την ικανοποίηση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός εάν δεν λάβουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, όπως απαιτείται από το νόμο.
     * Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών.
     * Θα συλλέξουμε τις  προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
     * Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, και στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και πρόσφατα.
     * Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες με εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
     * Θα έχουμε διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με τις αρχές αυτές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται και διατηρείται. 

10. Παράδοση προϊόντων

-Αν η παραγγελία σας γίνει Δευτέρα έως Σάββατο έως τις 15:00 τότε αποστέλλεται αυθημερόν.

-Η παράδοση γίνεται σε 24 ώρες σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και σε 48-72 ώρες σε δυσπρόσιτες περιοχές, εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα.

-Στην περίπτωση που θέλετε την παραγγελία σας πιο γρήγορα, μπορούμε να σας τη στείλουμε με επιπλέον χρέωση.

-Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων ή απεργιών που επηρεάζουν τις μεταφορές.

Σε περίπτωση λάθους στην παραγγελία σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ecosave.gr για να βρούμε αμέσως λύση. Αν το λάθος έχει γίνει από την αποθήκη μας, θα σας στείλουμε το είδος το συντομότερο χωρίς καμία επιπρόσθετη επιβάρυνση.
Αν είναι προϊόν το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο στις αποθήκες μας, θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία παράδοσης και για την πιθανή επιβάρυνση μεταφορικών. 

11. Επιστροφές & Πολιτική Επιστροφής

Επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων γίνονται εντός 14 ημερών από την αγορά του αρχικού προϊόντος. Όλα τα έξοδα επιστροφής και αποστολής βαρύνουν τον πελάτη. 

Είστε υπεύθυνοι για τα επιστρεφόμενα προϊόντα έως ότου φθάσουν στην αποθήκη μας, γι 'αυτό συνιστούμε τα προϊόντα να επιστρέφονται συσκευασμένα όπως παρελήφθησαν. Παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό παραγγελίας σας στο κουτί.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία.

12. Ελαττωματικά προϊόντα

Με την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, ο Αγοραστής καθίσταται δικαιούχος της προσφερόμενης από τον κατασκευαστή / παραγωγό των προϊόντων Εγγύησης.

Η διάρκεια της Εγγύησης διαφέρει ανά προϊόν και αναφέρεται μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Εγγύησης είναι η ημερομηνία τιμολόγησης του προϊόντος.

Η Εγγύηση καλύπτει μόνον τα προϊόντα, τα οποία θα αποδειχθεί από εργαστηριακούς ελέγχους, που θα διενεργηθούν είτε στα εργαστήρια της εταιρείας είτε σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο, ότι ήταν πράγματι ελαττωματικά. Σε περίπτωση αποδεδειγμένα ελαττωματικού προϊόντος η ECOSAVE οφείλει να προβεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε σε αντικατάσταση είτε σε επιδιόρθωση του προϊόντος.

Τα προϊόντα δεν καλύπτονται από την Εγγύηση, όταν συντρέχουν οι κάτωθι περιπτώσεις:

  • Έχουν ανοιχθεί και έχει γίνει προσπάθεια επιδιόρθωσης από τρίτους
  • Έχουν εμφανή σημάδια υγρασίας
  • Έχει «καεί» η πλακέτα τους ή odriver τους από μεταπτώσεις του δικτύου
  • Το δίκτυο, στο οποίο είναι συνδεδεμένα, παρουσιάζει προβλήματα που προκαλούνται από τον ηλεκτρολογικό πίνακα.
  • Υπάρχουν προβλήματα στο δίκτυο της περιοχής ή του κτηρίου
  • Οι λαμπτήρες, που παρουσίασαν βλάβη, έχουν τοποθετηθεί σε βάσεις (ντουί), που έχουν αλλοιωθεί από τον χρόνο ή προκαλούν σπινθηρισμό
  • Υπάρχει χρωματική διαφορά σε λαμπτήρες ίδιου ή διαφορετικού τύπου συγγενούς χρωματικής απόχρωσης, ορατή μεν αλλά εντός των προδιαγραφών οι οποίες αναφέρονται στη συσκευασία

Σε περίπτωση υποψίας ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος ο Αγοραστής θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένο το συνημμένο Δελτίο Αναφοράς και να αναμένει οδηγίες από την ECOSAVE για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παράξει στην ECOSAVE, εφόσον αυτή το ζητήσει, τη δυνατότητα της αυτοψίας στο χώρο, που ήταν εγκατεστημένο το προϊόν το οποίο παρουσίασε βλάβη, ώστε να ελέγξει με δικά της μέσα και δικές της τεχνικές τους πιθανούς λόγους που προκάλεσαν την βλάβη.

Εάν ο Αγοραστής ζητήσει από τη η ECOSAVE να μεταβεί τεχνικός της στο χώρο, που ήταν εγκατεστημένο το προϊόν το οποίο παρουσίασε βλάβη, για αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του ελαττωματικού προϊόντος, τότε η ECOSAVE θα πρέπει να ενημερώσει για το σχετικό κόστος και να λάβει εγγράφως την έγκριση του Αγοραστή.

Για προϊόντα που κατά τη λειτουργία τους παρουσιάζουν βλάβη, η οποία δεν καλύπτεται από την Εγγύηση, ο Πωλητής παρέχει υπηρεσίες επιδιόρθωσης, έναντι συμφωνημένης αμοιβής, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής / παραγωγός των προϊόντων διαθέτει τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

Κάποια προϊόντα μπορεί να καταργηθούν χωρίς προειδοποίηση. 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αρμόδια Δικαστήρια

Κάθε διαφορά, που τυχόν ανακύψει από την εκτέλεση της συναλλαγής της αγοραπωλησίας, θα διέπεται από το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Κοζάνης. 

 14. Ακύρωση Παραγγελίας

Αν θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν αποσταλεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 3 ωρών. Αν η ακύρωση γίνει αφού έχει αποσταλεί η παραγγελία παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο «Επιστροφές & Πολιτική Επιστροφής».
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το δικαίωμά σας να ακυρώσετε ή να επιστρέψετε τα προϊόντα, δεν ισχύει για τα προϊόντα που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.

 

Sale

Unavailable

Sold Out